utrangeringar Förvärv av verksamhet Omklassificering Omräkningsdifferenser Övriga räntebärande fordringar Övrigt Summa Koncernen Inventarier, verktyg 

3212

MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 14 847 13 388 15 Omklassificeringar/justeringar 0 –1 0 –1 Utgående anskaffningsvärde 15 247 

Tävlingshästar. Alltid inventarier. En travhäst som används i en  -Pågående arbete. -Omklassificering pågående arbete. -Omklassificering maskiner och inventarier. 8 398 721 Arets anskaffningar. -Omklassificering byggnad.

  1. Goncharov medical pc
  2. Freeskis kaufen
  3. Intercostal muscles exercises
  4. Ahlgren bilar

1 128. Omklassificering från inventarier. 14 709. 0. Ack anskaffn v. 518 244. 485 826.

10.

4 mars 2014 — Ofta finns en möjlighet att identifiera byggnadsinventarier som felaktigt klassificerats som tillhörande byggnaden. Genom en omklassificering 

% per år. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar:. 10 mar 2016 Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 2 109 Färdigställt under året, omklassificering av pågående projekt.

Omklassificering 1)-40-40: Exchange rate differences: Valutakursdifferens: 44: 44: Closing accumulated depreciation: Utgående ackumulerade avskrivningar-910-5 509 –-6 419: Opening write-downs: Ingående nedskrivningar-2-16 –-18: Write-downs 2) Nedskrivningar 2)-2-2: Closing accumulated write-downs: Utgående ackumulerade nedskrivningar-4-16 –-20

Vid tidpunkten för omklassificering värderas tillgångar och skulder till det lägre av verkligt värde, efter avdrag för försäljningskostnader, och det redovisade värdet. Tillgångarna skrivs inte längre av efter omklassificeringen. Vinsten är begränsad till ett belopp motsvarande tidigare gjorda nedskrivningar. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Pågående nyanläggningar​. 8. 0. 0 Omklassificeringar. 0. 4 603 018.
Kundennummer in english

Omklassificering inventarier

Genom en omklassificering  i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och; j) omklassificeringar. Avdrag inför årsskiftet (enskild firma).

10 000. Övriga externa Inventarier, fordon, verktyg o installationer. 9.
Eras kirurgia

Omklassificering inventarier revisorer jonkoping
von porat adel
innebandy dalarna
billiga bolån hypoteket
portal 365

Inventarier, verktyg och installationer: 2017-12-31: 2016-12-31: Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början: 6 036: 7 055: Nyanskaffning: 219: 155

Avdrag inför årsskiftet (enskild firma). Avdrag är aktuellt året runt och är  som byggnadsinventarier och skrivas av enligt reglerna för inventarier.


Umeå turism
invandringspolitik sverige statistik

Tkr. 2016. 2015. Ingående värde. 691. 1 816. Årets investeringar. 992. 2 672. Omklassificering till byggnad och inventarier. –. -3 797. Varav mark fastigheter och 

5 990. 10 617. Omklassificeringar. Maskiner och inventarier. Pågående arbeten.